signoj de viv'

 

01. LA MALPEZA DORMO

tuta stelar' bildiĝas sur la retin'
malpezas mia dormo
la bordo de mar' en cifera fotografil'
kaj nova vivofono
horizontale sub lunbril'
memoras revojn mi de juna kor'

fuĝante el vintr', el glacia rigard' maldeca
kiu min spegulis
je nova vivoĉapitr' sur insul' poŝtkarteca
vivo ekveluris
sed dormi restas sen sukces'
en kap' turniĝas pensnebul'...

... kiun lulas marondoj,
karesas sala vent' el la for'
malpezas mia dorm'

ne liberigas somer' el memoraĵoj tro komplikaj
estinto malutila
sed tiu peco de ter' je agrabla klimat' tropika
igas min trankvila
kun la vizaĝ' sunbruligita
pli komfortas la ekzil'

lulas ĝin pacifiko
karesas ĝin odor' de vanil'
sed malpeze dormas mi

 

02. NEK ĜOJO NEK PEN'

ĉar egalas al ni la gloro
por ĝi ne batalos en ocean'
ĉar egalas al ni la oro
lasos ni militi alian klanon
ĉar ja nia nura trezoro
estu daŭro de nia bona san'
vivas ni en malhela horo

kiel ŝip' en haven'
kun la ferlita vel'
kiel la norda stel'
en turniĝanta ĉiel'
nin atingos nek ĝojo nek pen'
nin atingos nek ĝojo nek pen'

ĉar egalas al ni la blovo
de la vento, de la kaprica fam'
ĉar egalas al ni la modo
ni fidelos al nia propra plan'
ĉar egalas al ni la povo
ne impresas forto de via man'
vivas ni en malhela horo

kiel ŝip' en haven'
kun la ferlita vel'
kiel la norda stel'
en turniĝanta ĉiel'
nin atingos nek ĝojo nek pen'
nin atingos nek ĝojo nek pen'

nin ne brulos perfida siren' de la sun'
senmaskigos ŝin pala mien' de la lun'
nin atingos nek ĝojo nek pen'

 

03. LA GRIZECO

tiom malbonis mia ag'
ke alvenis nun la tag' de enda konfes'
tiom malpuris mia am'
ĝi nur estis la ornam' de falsa promes'
sen fervor', perdita nun en la grizec'
mi ĝemadas kiel vundita best'
ĉu anĝela voĉo flustros al mi?

malantaŭ nuboj brilas la sun'
kaj venos la pardono post la pun'
pro forta vento ploros l'okul'
sed tiel malaperos la nebul'
malantaŭ nuboj brilas la sun'
kaj venos la pardono post la pun'
pro forta vento ploros l'okul'
sed tiel malaperos ankaŭ la dika nebul'

ĉu de hontiga konfidenc'
estas justa konsekvenc' la hela lum'?
ĉu pro misuzo de potenc'
de perfida elokvent' min frapos la fulm'?
maltrankvilas mia peza kulpa konscienc'
mi ja pagus ĉiun prezon por nova komenc'
ĉu min helpos la anĝela voĉ' aŭ nur mi mem'?

 

04. NI EN MILIONOJ

kiel stel' en la plej klara nokto
kiel en sveda vintro neĝfloko
el trajn' homara estas ni nur vagono
sed ni unikas ĉiuj en milionoj

kiel stel' en la plej klara nokto
kiel en sveda vintro neĝfloko
el trajn' homara estas ni nur vagono
sed ni unikas ĉiuj en milionoj

milionoj... ni en milionoj...

 

05. ŜIA RIDET'

se vintro lasis nur larmon
sekigas ĝin nun la varmo de ŝia ridet'
eterna spur' de junaĝo
la plej malfia kontaĝo: ŝia ridet'
ĝi estas pli ol mieno
mmmhh vizaĝa mielo
dolĉaĵ' de nia somer'
kun ŝi estas nur gaj' gaj' gaj'

vespere kune sur plaĝo
neniu pensas pri naĝo
kantante ĉirkaŭ la fajro
atentas nur pri la fajno
de ŝia ridet'
kaj baldaŭ la nuraj flamoj
estas de niaj amoj
miraĝ' de nia somer'
kun ŝi estas nur gaj' gaj' gaj'

se vintro venos kun larmo
sekigu ĝin per la ĉarmo
de memoraĵ'

 

06. ALIA TEMO

ne estas nur reson'
ne estas nur reson'
sed estas ja obsed'
ne estas nur reson'
ne estas nur reson'
sed estas ja obsed'
via ĉagreno pro malsukcesa am'
via refreno pri maldeca reklam'

ne estas nur bezon'
ne estas nur bezon'
sed estas ja rimed'
ne estas nur bezon'
ne estas nur bezon'
sed estas ja rimed'
se vin ofendas la maldeca reklam'
se vi tro plendas pro malsukcesa am'
estas tempo fari ion por vi mem
estas tempo zorgi pri alia tem'

ĝui la sunon en la parko
lerni ludi la gitaron
fiŝkapti en la propra barko
kaj iri naĝi en la maro

trejni por kuri maratonon
legi pri Anna Karenina
vojaĝi dum la kvar sezonoj
freneze danci ĝis la kvina

revidi malnovajn amikojn
studi la astrojn del' ĉielo
observi bestojn en afriko
verki por infano fabelon

piede grimpi ejfelturon
viziti plej famajn muzeojn
celi protekti la naturon
ceremonie trinki teon

 

07. LA FINA VENK'

Sonja perdis jam ĉiun esperon
kuŝas nun en malaktiv'
priatentas nur flankajn aferojn
ŝi vivetas sen perspektiv'

jes ŝi povus iĝi la viktim'
de malbonuloj kun fiprojekt'
kiuj varbadas ĉiam en proksim'
de knabinoj sen protekt'

se vi stimulos al nia progres'
vi kontribuos al la bel' de nia ret'
se vi ne dubos pri nia sukces'
al vi ni ŝuldos parton de la fina venk'

se vi stimulos al nia progres'
vi kontribuos al la bel' de nia ret'
se vi ne dubos pri nia sukces'
al vi ni ŝuldos parton de la fina venk'

por malhelpi al ilia krim'
por ŝin savi de aĉa sekt'
ni ŝin konvinku per brila esprim':
ni estas pli bona elekt'!

se vi stimulos al nia progres'
vi kontribuos al la bel' de nia ret'
se vi ne dubos pri nia sukces'
al vi ni ŝuldos parton de la fina venk'

se vi stimulos al nia progres'
vi kontribuos al la bel' de nia ret'
se vi ne dubos pri nia sukces'
al vi ni ŝuldos parton de la fina venk'

 

08. RENDEVUO

rendevu' ie ajn
rendevu' tutsemajna
rendevu', ne protestu!
rendevu', nur ĉeestu!

rendevu' en krime'
rendevu', kial ne?
rendevu' dum vojaĝo
rendevu' apud plaĝo

rendevu', mi esperas
rendevu', vi misteras
rendevu', kaj ne nur...
rendevu': aventur'!

rendevu' por adulto
rendevu' kun rezulto
rendevu' sekreteta
rendevu' tre diskreta

rendevu' ĝis la sesa
rendevu' interesa
rendevu' ĝis la deka
rendevu' des pli peka!

rendevu': ni feliĉas
rendevu', nun sufiĉas!
rendevu', ni vestiĝas
Rendevu' nun finiĝas...

 

09. LA MONVAMPIRO

pro intereso pri via ŝparo
li alvenas kun propon'
se kredas vi je financa varo
li forkuros kun via mon'!

allogas li per inspira diro
atentu vi pri la monvampiro!
la monvampiro, la monvampiro!

kontraŭ trompo de lia ŝajno
poŝ' malplena estas ajlo!
kontraŭ trompo de lia ŝajno
poŝ' malplena estas ajlo!

Atentu vi pri la monvampiro!

ne monavidu, kaj lin vi ne fidu
fimajstro de financa ruz'
la monon ne obligos
nur ĝin gardos por la propra uz'
la monon ne obligos
li ja nur ĝin prenos por sia uz'

Maskovestita iras en via strat'
aŭ kaŝiĝas malantaŭ la najbar'
por vin konvinki iĝas lingvakrobat'
lin stimulas odoro de dolar'
por vin konvinki farus ion ajn
sed damne! Neniam lin fidu
ĉar nur al tio gvidus:
via mon'!

oh, la monvampir'...
oh, la monvampir'...

 

10. AMIKO SEN VIZAĜ'

tempo ĵetas vualon
sur mienajn detalojn
oh, amiko sen vizaĝ'!
sed ne gravas kialoj
nur la nova realo
kaj senmanko de kuraĝ'

elvokas la ĉiel' de malvarma sezon'
pensaĵojn el pasintec':
baroka hotelo en pluva Lisbon'
festumo ĝis tagkomenc'

trankvila promen' en kvartalo Alfama
kafejo apud la kastel'
griza maten' de aŭtun' luzitana
sub ŝirmo de pluvombrel'

memoras mi pri la taĵ-estuaro
la gusto de portugala vin'
sed kial do perdiĝis en jaroj
klarec' de via vizaĝesprim'?

tempo ĵetas vualon
sur mienajn detalojn
oh, amiko sen vizaĝ'!
sed ne gravas kialoj
nur la nova realo
kaj senmanko de kuraĝ'

ĉu daŭre mi postkuru fantomon
en labirinto de la mens'?
ĉu atendu mi petante pardonon
ĝis tutos la forges'?
ne...

tempo ĵetas vualon
sur mienajn detalojn
oh, amiko sen vizaĝ'!
sed ne gravas kialoj
nur la nova realo
kaj senmanko de kuraĝ'

 

11. SIGNOJ DE VIV'

teksteto sur l'ekran'
de mia telefon'
tajpita de la man'
de la plej aminda person'
pro via lingvo fremda
haltas ĉe l'okuloj
sed post mallonga temp'
ion signifas por menso
de strangul'

sendu al mi... sendu al mi...

sendu vi signojn de viv'
mi ja amas
viajn misterajn vortojn
ĉar viaj signoj de viv'
donas al mi
nekompreneblan forton
sendu vi signojn de viv'!

sendu al mi... sendu al mi...

sendu vi signojn de viv'
mi ja amas
viajn misterajn vortojn
ĉar viaj signoj de viv'
donas al mi
nekompreneblan forton
sendu vi signojn de viv'!

hejmo / home muzik video koncertoj / live kontakto - listo / contact - mail list tekstoj / lyrics facebook twitter youtube spotify